Kivituhka 0-4 mm

Käytävälaattojen alle tasauskerros (viimeinen kerros) ja urheilualueet (juoksuradat, kentät jne).

Kalliomurske 0-16 mm

Parkkipaikkojen pintamurske, sorateiden kunnossapitomurske, asfaltin alle tasausmurskeeksi ja joskus pihoihin, viemäri- ja vesijohtoputken alle kantavaksi.

Kalliomurske 0-32 mm

Ns. kantavamurske. Kadun ja teiden rakentamisessa päällimmäinen kerros, ennen pintamursketta, asfalttia tai käytävälaatan alle tulevaa tasauskerrosta. Rakennusten ja anturan alla kantavamurske. Työmaateiden pintamurske.

Kalliomurske 0-62 mm

Ns. jakavamurske. Kadun ja teiden rakentamisessa keskimmäinen kerros, hiekan ja 0-32 mm välissä. Työmaatiet (kantaa hyvin kuorma-autoa), rakennusten ja anturan alle tuleva murske.

Kalliomurske 0-100 mm

Ns. jakavamurske. Samat käyttökohteet, kuin kalliomurske 0-65 mm.

Luonnonkivi 8-16 mm

Pihoihin, puistoihin ja katujen varsille kauniiksi ja kestäviksi rakenteiksi ja koristeiksi, sommitelmiin, pengerryksiin, kiveyksiin jne.

Luonnonkivi 16-60 mm

Pihoihin, puistoihin ja katujen varsille kauniiksi ja kestäviksi rakenteiksi ja koristeiksi, sommitelmiin, pengerryksiin, kiveyksiin jne.

Luonnonkivi 60-150 mm

Pihoihin, puistoihin ja katujen varsille kauniiksi ja kestäviksi rakenteiksi ja koristeiksi, sommitelmiin, pengerryksiin, kiveyksiin jne.

Sepeli 8-16 mm

Pihojen pintasepeli. Samat ohjeet kuin 3-7 mm. Salaojasepeli (ei peltosalaojitukseen), kabillaarikatkoon (katkaisee kosteuden nousun) ja rakennusten alle 20-40 cm kerros.

Sepeli 16-32 mm

Kabillaarikatkoon. Samat ohjeet, kuin 8-16 mm

Hiekkalaatikkohiekka

Luonnonseulottu 0-8

Turvahiekka

Punainen 0-16

Mäntykuorike