Kross grus ”makadamm” 0-4 mm

Under stenplattor som utjämnande lager (sista lagret) och idrottsområden (löpbanor, planer osv).

Kross grus 0-16 mm

Gårdsgrus, väg grus, utjämningsgrus.

Kross grus 0-35 mm

Den här krossprodukten rekommenderas till bärlager i vägar och planer.

Kross grus 0-65 mm

Den här krossprodukten rekommenderas till förstärkningslager i vägar och planer.

Gatornas och vägarnas mittersta lager, mellan sanden och 0-32 mm

Kross grus 0-100 mm

Så kallad förstärkningslager. Samma användning som för kross grus 0-65 mm.

Natursten 8-16 mm

Kan används på gårdsplaner, gångstigar och som dräneringsmaterial.

Natursten 16-60 mm

Till gården och parken. Kan användas som dekoration.

Natursten 60-150 mm

Till gården och parken. Kan användas som dekoration.

Siktat kross 8-16 mm

Kan användas på gårdsplaner, gångstigar och som dräneringsmaterial.

Används även som kapillärbrytande lager under byggnader.

Siktat kross 16-32 mm

Används som kapillärbrytande lager.

Sandlådssand

Siktat 0-8

Fallsand

Röd 0-16

Tallflis