kivituhka_0-4_mm_kalliomurskeet_ktk_vaasa

Kross grus ”makadamm” 0-4 mm

Under stenplattor som utjämnande lager (sista lagret) och idrottsområden (löpbanor, planer osv).

kalliomurske_0-16_mm_kalliomurskeet_ktk_vaasa

Kross grus 0-16 mm

Gårdsgrus, väg grus, utjämningsgrus.

kalliomurske_0-32_mm_kalliomurskeet_ktk_vaasa

Kross grus 0-35 mm

Den här krossprodukten rekommenderas till bärlager i vägar och planer.

kalliomurske_0-65_mm_kalliomurskeet_ktk_vaasa

Kross grus 0-65 mm

Den här krossprodukten rekommenderas till förstärkningslager i vägar och planer.

Gatornas och vägarnas mittersta lager, mellan sanden och 0-32 mm

kalliomurske_0-100_mm_kalliomurskeet_ktk_vaasa

Kross grus 0-100 mm

Så kallad förstärkningslager. Samma användning som för kross grus 0-65 mm.

luonnonkivi_8-16_mm_luonnonkivet_ktk_vaasa

Natursten 8-16 mm

Kan används på gårdsplaner, gångstigar och som dräneringsmaterial.

luonnonkivi_16-60_mm_luonnonkivet_ktk_vaasa

Natursten 16-60 mm

Till gården och parken. Kan användas som dekoration.

luonnonkivi_60-150_mm_luonnonkivet_ktk_vaasa

Natursten 60-150 mm

Till gården och parken. Kan användas som dekoration.

sepeli_8-16_mm_sepelit_ja_louheet_ktk_vaasa

Siktat kross 8-16 mm

Kan användas på gårdsplaner, gångstigar och som dräneringsmaterial.

Används även som kapillärbrytande lager under byggnader.

sepeli_16-32_mm_sepelit_ja_louheet_ktk_vaasa

Siktat kross 16-32 mm

Används som kapillärbrytande lager.

hiekkalaatikkohiekka

Sandlådssand

moottorihihnaseulottu-0-8

Siktat 0-8

turvahiekka

Fallsand

punainen-0-16

Röd 0-16

puulastu

Tallflis